Frequently ask questions

1那个地铁站最靠近净土梵音?
Aljunied 地铁站 或 Paya Lebar 地铁站
2从 Aljunied 地铁站可以搭什么车到净土梵音?
可以搭 2号,13号,21号,26号,40号,51号,67号 或 853号 巴士